Voorwaarden bij huren studieboeken
a
Voor leerlingen van bepaalde scholen is het mogelijk boeken te huren. Indien huur mogelijk is wordt dit bij het bestellen vermeld. Schoolboek.nl bepaalt welke boeken voor verhuur in aanmerking komen. Op basis van een met de school overeengekomen percentage van de nieuwprijs wordt een huurprijs vastgesteld, welke geldt voor één huurperiode. Deze periode is gewoonlijk 1 cursusjaar.
b
Alle huurboeken dient u aan het einde van het schooljaar weer in te leveren. U ontvangt daarvoor in mei/juni van het lopende schooljaar een inleverformulier. Hierop staat aangegeven welke boeken u waar en wanneer moet inleveren. Indien u niet in de gelegenheid bent op de genoemde datum/tijd de huurboeken in te leveren (bijv. herexamenkandidaten) kunt u deze altijd na overleg op een ander tijdstip bij ons inleveren.
c
Is een huurboek tijdens uw gebruik beschadigd of bent u een boek kwijt dan ontvangt u in deze gevallen een rekening van 60% van de op dat moment geldende nieuwwaarde van het betreffende boek. U dient deze rekening binnen 30 dagen te voldoen. Na ontvangst van uw betaling worden deze boeken dan uw eigendom. Iedere schade is ter beoordeling van Schoolboek.nl.
d
Voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst kan plaatsvinden na overleg met onze klantenservice, die de eventuele restitutie bepaalt. Deze kan enkel geschieden wanneer de beëindiging plaatsvindt voor 1 januari van het lopende cursusjaar.
e
Schoolboek.nl blijft te allen tijde eigenaar van de in huur verschafte boeken.
f
Huurboeken dienen de gehele huurperiode gekaft te zijn. U mag geen plakband of zelfklevend materiaal op/in het boek zelf plakken en schrijven in huurboeken is niet toegestaan.